En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78

En bedre måte å løse konflikter på

Ved å løse konflikter utenfor rettssystemet sparer du både tid og penger. Våre meklere har god trening i å håndtere konflikter, har unik fagkompetanse og har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. 

 • Text Hover
 • Text Hover

Ronny Lund (Wiersholm), Geir Frøholm (SANDS), Siw Linderud (EBA), Erik Brannsten (Bane Nor) , Merete Smith (Advokatforeningen), Bjørn Kuvås (Statsbygg), Tore Strandskog (Nelfo) Vigdis Sværen (Nelfo), Morten Tveten (Leder Meklingssenteret). Cathrine Murstad (Nye Veier) var fraværende.

Meklingssenteret er i gang!

 

Meklingssenteret er et samarbeid mellom Nye veier, Bane Nor, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Nelfo og Advokatforeningen. Målet er at fordelene ved mekling og utenrettslig tvisteløsning skal bli bedre kjent blant aktørene i bygg- og anleggsbransjen, og bidra til at disse tvisteløsningsmetodene blir mye mer brukt enn i dag. 


Meklingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø som bidrar til å gi raskere, billigere og mer smidig løsning av tvister, noe som ikke bare er viktig for de berørte aktørene, men som også har store samfunnsøkonomiske gevinster. 


Meklingssentret tilbyr bruk og utvikling av høyt kvalifiserte meklere og oppmenn over hele landet. Senteret vil utvide virksomheten til andre områder forløpende, slik at flere bransjer og miljøer kan dra fordeler av mekling og utenrettslig tvisteløsning. 

 

Slik foregår en mekling

Dersom du har kommet i en konflikt, kan du og din motpart gå sammen for å finne en mekler som passer dere begge. Mekleren skal alltid være en nøytral mellommann, som på best mulig måte tilrettelegger for at de ulike partene kommer til enighet.

De fleste konflikter kan mekles

Konflikter kan oppstå overalt. På arbeidsplassen, med naboen eller med familien. Det er en naturlig, men frustrerende del av livet. Heldigvis er det slik at det både store og små konflikter kan løses ved mekling.

 • Text Hover

Finn din mekler

Dersom du vil unngå krevende rettssaker og ønsker å finne minnelige løsinger alle kan leve med, kan mekling være noe for deg.

 • Text Hover

Mekling for virksomheter

 

 • Text Hover

Mekling for privatpersoner

 

 • Det er lett å være steil når motparten sitter langt unna. Er man i stedet samlet rundt et bord, ansikt til ansikt, kan det bli lettere å komme hverandre i møte.

  Geir Frøholm, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (Finansavisen 2014)
 • Text Hover

Samarbeidspartnere

 

Meklingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø som bidrar til å gi raskere, billigere og mer smidig løsning av tvister, noe som ikke bare er viktig for de berørte aktørene, men som også har store samfunnsøkonomiske gevinster.  

 

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover