En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Nytt om mekling

Meklingssenteret er et samarbeid mellom Nye veier, Bane Nor, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Nelfo og Advokatforeningen. Målet er at fordelene ved mekling og utenrettslig tvisteløsning skal bli bedre kjent blant aktørene i bygg- og anleggsbransjen, og bidra til at disse tvisteløsningsmetodene blir mye mer brukt enn i dag. 

Meklingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø som bidrar til å gi raskere, billigere og mer smidig løsning av tvister, noe som ikke bare er viktig for de berørte aktørene, men som også har store samfunnsøkonomiske gevinster. 

Meklingssentret tilbyr bruk og utvikling av høyt kvalifiserte meklere og oppmenn over hele landet. Senteret vil utvide virksomheten til andre områder forløpende, slik at flere bransjer og miljøer kan dra fordeler av mekling og utenrettslig tvisteløsning. 

I bildet: Ronny Lund (Wiersholm), Geir Frøholm (SANDS), Siw Linderud (EBA), Erik Brannsten (Bane Nor) , Merete Smith (Advokatforeningen), Bjørn Kuvås (Statsbygg), Tore Strandskog (Nelfo) Vigdis Sværen (Nelfo), Morten Tveten (Leder Meklingssenteret). Cathrine Murstad (Nye Veier) var fraværende.

0