En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Nytt om mekling
Advokatbladet har i siste nummer en bred presentasjon av mekling.  Artiklene belyser mange fasetter av utenrettslig konflikthåndtering med spennende praktiske eksempler og intervjuer med brukere av mekling.  Bruk gjerne artiklene som referanser eller som eksempler for å forklare hva mekling og utenrettslig konflikthåndtering går ut på.
0