En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Nytt om mekling

Meklingskonferansen 2020

27/01/2020

Den 4 mars arrangerer vi Meklingskonferansen 2020 i samarbeid med Universitetet i Oslo og JUS.  Dette blir en unik mulighet til å få demonstrert mekli...

Kontraktsrett

14 nye meklere sertifisert!

08/01/2020

Fjorten nye meklere har tatt Meklingsakademiet og er nå sertifisert som meklere.  Disse er Camilla Bull, Lars Engebretsen, Holm Grimsrud, Siri Horn, R...

Nytt om mekling

Velkommen til Maskinentreprenørene!

08/12/2019

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)  er nå deltaker i Meklingssenteret.  MEF vil være et viktig bidrag med sine mange medlemmer hvor behovene for uten...

Nytt om mekling

Ta gjerne kontakt!

03/10/2019

Vi er nå kommet godt i gang med virksomheten i Meklingssenteret. I første rekke har vi konsentrert oss om å få tjenestene kjent blant deltakerne i sen...

Nytt om mekling

Meklingssenteret er i gang

30/09/2019

Meklingssenteret er et samarbeid mellom Nye veier, Bane Nor, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Nelfo og Advokatforeningen. Målet ...

Nytt om mekling

“Lærlingeordning” for meklere!

12/09/2019

Det har lenge vært behov for å sikre meklere muligheten til praktisk opplæring.  Vi har derfor satt i gang med et eget program hvor de som trenger mek...