En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Nytt om mekling

Ketil og Anett ble “historiske”!

11/09/2020

Advokat Ketil Sveen og medmekler  advokat Anett Aarrestad Ravndal meklet denne uken den første saken om grunnerverv mellom Nye Veier og grunneiere i T...

Nytt om mekling

Mekling for privat sektor tar av

25/08/2020

Mekling.no har håndtert over 60 meklingssaker for HELP Forsikring i mai og juni.  Disse sakene er stort sett privatrettslige, som bo-oppgjør, tvister ...

Nytt om mekling

Stort og bredt oppslag om mekling

07/05/2020

Advokatbladet har i siste nummer en bred presentasjon av mekling.  Artiklene belyser mange fasetter av utenrettslig konflikthåndtering med spennende p...

Nytt om mekling

Ber regjeringen om ekstra korona-penger til Mekling.no

12/04/2020

Bransjeorganisasjonene innen bygg og anlegg (Nelfo, MEF, EBA, RIF og Rørentreprenørene) ber regjeringen bevilge 40 millioner kroner til å styrke  Mekl...

Nytt om mekling

Korona = full gass på mekling!

23/03/2020

Korona skaper store problemer for tradisjonell konflikthåndtering gjennom rettssystemet og fysiske møter.  Men behovet for konflikthåndtering forsvinn...

Nytt om mekling

“Meklingskonferansen 2020” – stor interesse og stor bredde

06/03/2020

Nærmere 200 deltakere var samlet i Gamle Festsal på UiO på “Meklingskonferansen 2020”.  Konferansen ble en solid manifestasjon av mangfold...

Nytt om mekling

Statens Vegvesen, RIF og Arkitektbedriftene er med!

02/03/2020

Statens Vegvesen, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene er nå deltakere i Mekling.no.  Velkommen!   Dette innebærer at alle de v...

Nytt om mekling

Meklingskonferansen 2020

27/01/2020

Den 4 mars arrangerer vi Meklingskonferansen 2020 i samarbeid med Universitetet i Oslo og JUS.  Dette blir en unik mulighet til å få demonstrert mekli...

Kontraktsrett

14 nye meklere sertifisert!

08/01/2020

Fjorten nye meklere har tatt Meklingsakademiet og er nå sertifisert som meklere.  Disse er Camilla Bull, Lars Engebretsen, Holm Grimsrud, Siri Horn, R...

Nytt om mekling

Velkommen til Maskinentreprenørene!

08/12/2019

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)  er nå deltaker i Meklingssenteret.  MEF vil være et viktig bidrag med sine mange medlemmer hvor behovene for uten...

Nytt om mekling

Ta gjerne kontakt!

03/10/2019

Vi er nå kommet godt i gang med virksomheten i Meklingssenteret. I første rekke har vi konsentrert oss om å få tjenestene kjent blant deltakerne i sen...

Nytt om mekling

Meklingssenteret er i gang

30/09/2019

Meklingssenteret er et samarbeid mellom Nye veier, Bane Nor, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Nelfo og Advokatforeningen. Målet ...

Nytt om mekling

“Lærlingeordning” for meklere!

12/09/2019

Det har lenge vært behov for å sikre meklere muligheten til praktisk opplæring.  Vi har derfor satt i gang med et eget program hvor de som trenger mek...