Nytt om mekling

Ber regjeringen om ekstra korona-penger til Mekling.no

Bransjeorganisasjonene innen bygg og anlegg (Nelfo, MEF, EBA, RIF og Rørentreprenørene) ber regjeringen bevilge 40 millioner kroner til å styrke  Mekling.no.  Bakgrunnen er økt konfliktnivå i bransjen og et rettsystem som vi oppleve store restanser i tiden etter korona-krisen.   

Det ønskes å gå inn på et spleiselag hvor regjeringen er med og delfinansierer bruken av mekler/ekspert slik at brukerne betaler 40% og staten 60%. Hvis regjeringen går inn for dette, innebærer det et stort behov for meklere og at Mekling.no vil få en sentral rolle i konflikthåndtering.

Du kan lese om dette også i bygg.no,  https://www.bygg.no/article/1429786

Author