Nytt om mekling

Ketil og Anett ble “historiske”!

Advokat Ketil Sveen og medmekler  advokat Anett Aarrestad Ravndal meklet denne uken den første saken om grunnerverv mellom Nye Veier og grunneiere i Trøndelag på E6.  Flott resultat og enighet mellom partene!  Så vidt vi vet er dette første gangen man mekler denne type saker utenom rettsapparatet.

Dette er en del av et pilotprosjekt i samarbeid med Nye Veier og det skal i første omgang mekles 6 – 8  saker til i Trøndelag og 3 saker i Innlandet.. Mekling av grunnerverv har et stort potensial både for Nye Veier og andre utbyggere som Bane Nor, Statens Vegvesen og fylkeskommuner/kommuner.  Mekling går raskere, er billigere og en bedre prosess for partene enn ordinær skjønnsprosess. For grunneier innebærer ikke dette at man får mindre betalt, og man har mulighet for å ta saken videre til skjønnsretten dersom forlik ikke oppnås. 

Det er utarbeidet en egen metodikk og “verktøykasse” for denne type meklinger.  Rundt 12 meklere hos Mekling.no har dannet en “kjernegruppe”  for å håndtere mekling og grunnerverv.

Author