Nytt om mekling

Korona = full gass på mekling!

Korona skaper store problemer for tradisjonell konflikthåndtering gjennom rettssystemet og fysiske møter.  Men behovet for konflikthåndtering forsvinner ikke fordi Norge og andre land går på sparebluss. Mekling er et godt alternativ til å få løst sakene uten å måtte vente på at domstolene skal komme i gang igjen.  Vi mekler nå en del saker via nett-møter  på avstand og med godt resultat!  Særlig for litt enklere saker er dette velegnet.

Og etter korona – hva da?   Det er risiko for at rettsystemet vil ha store restanser i lang tid.  Mekling kan da avlaste domstolene i vesentlig grad ved at saker løses  direkte mellom partene gjennom en dyktig konfliktløser.  

Meklere er dessuten en verdifull ressurs som gjerne kan brukes som rettsmeklere og avlaste dommere som da kan ta seg av andre viktige saker.  Mekling.no ønsker å bidra  som leverandør  til domstolene av sertifiserte meklere

Author