En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
De fleste konflikter kan mekles

Vi har alle havnet i en eller annen form for konflikt. Det kan være med venner, familie, på arbeidsplassen eller i bedriftssammenheng. Til tross for at det er lite ønskelig å havne i en konflikt er det en naturlig del av livet. Spørsmålet man må stille seg når man først havner i en slik situasjon er, «hva gjør jeg nå?»


Se for deg en situasjon der et naboforhold har surnet over tid. En nabo har høye trær som skygger for solen og han er ikke villig til å felle trærne. Hvis konflikten blir langvarig, kan den eskalere og det blir vanskelig å finne tilbake til det gode naboskapet. Til slutt sprekker boblen og det neste naturlig steget er å vurdere et søksmål. Alternativt kan det oppstå konflikter i næringslivet. Hva om et bygningsfirma signerer en kontrakt med en leverandør, og denne leverandøren ikke leverer i tide? Sene leveranser innebærer økte kostnader og dette kan føre til erstatningskrav og rettsaker.

Når konflikten går i retten

Når en konflikt eskalerer til bristepunktet, vil de fleste av oss tenke at den eneste løsningen er igjennom rettsapparatet. Problemet er at en rettsak innebærer flere kostnader enn kun advokatutgiftene. En rettsak innebærer også saksomkostnader og tapt tid i rettsalen. Hvis du taper saken, risikerer du å måtte betale motpartens advokatutgifter i tillegg. Heldigvis trenger det ikke å bli så ille.

Hvorfor mekling?

En mekler har spesialkompetanse innenfor ditt saksfelt og er derfor spesielt godt egnet til å legge frem gode løsninger. Du kan unngå at konflikten drar ut i tid og i stedet for at løsningen blir et ultimat definert av retten, skreddersyr man løsninger som alle kan leve med. De aller fleste konflikter kan mekles, uavhengig av saksområde. Om ikke annet, neste gang du befinner deg i en utfordrende situasjon, vurder mekling. Det kan spare deg for både tid og penger.

Hvilke saker kan ikke mekles?

Strafferettslige saker

Dette er saker som avgjøres av Påtalemyndighetene og kan ikke mekles.

Lovforståelser

Noen saker innebærer tolkning av lover hvor det er juridiske uklarheter. Disse sakene bør avklares i retten.

Konflikter med det offentlige

Eventuell søksmål mot myndighetene, eller anke av en offentlig instans avgjørelse, kan ikke mekles.