En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
KLR/PRIME

I bygg- og anleggsbransjen er det ofte høy konkurranse og det er mye som skal bli gjort. Misforståelser kan lett skape en grobunn for konflikter og dette kan medføre tapt tid og høye kostnader. Eksempelvis kan et entreprise-prosjekt ofte bli preget av feil og mangler, utfordringer og misforståelser. Dette kan forsinke, endre og øke kostnaden av et prosjekt.

 

Entreprenører arbeider ofte på flere prosjekter samtidig og da ofte med samme byggherrer. Dersom det oppstår en konflikt knyttet til et prosjekt, mens man samtidig skal samarbeide på et annet prosjekt, kan det lett bli utfordrende. Det alle parter har til felles er at det er i alles interesse å unngå opprivende og krevende rettssaker.

  • Text Hover

Begrepene KLR og PRIME

PRIME står for Prosjektintegrert mekling og er ofte brukt i bygg- og anleggsbransjen. Man utnevner en mekler, eller et meklingsutvalg, som følger et prosjekt fra start til mål. Dersom konflikter oppstår, tas dette tak i umiddelbart, slik at de blir løst kjapt og effektivt uten å forsinke prosjektets fremdrift mer enn nødvendig.

 

Et annet begrep for PRIME er konfliktløsningsråd (KLR). Rådet har som mål å skape en atmosfære av åpenhet og en vilje til å identifisere årsaker til uenighet som må løses. Et slikt råd kan være velegnet i langvarige kontraktsforhold med et erfaringsmessig tvistepotensiale. Rådets hovedoppgave er ikke nødvendigvis å løse konflikter, men å unngå at de oppstår. Samtidig er hele prosessen konfidensiell.

Eksempler på når mekling har vært anvendt

Bjørvika

Bjørvika-prosjektets totalkostnad var flerfoldige milliarder hvor det var svært mange entreprenører involvert. For hver av de store kontraktene i Bjørvika-prosjektet ble det opprettet et råd ledet av professor Knut Kaasen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Konfliktløsningsrådet hadde i løpet av prosjektperioden mange titalls saker oppe og samtlige ble løst uten at det var nødvendig å bruke rettsvesenet. Ved å bruke KLR sparte man seg for konflikter som kunne ha resultert i både økte kostnader og tapt tid.

  • Alle er lykkelig for å få en løsning før konflikten havner i rettsapparatet.

    Knut Kaasen