Nytt om mekling

“Meklingskonferansen 2020” – stor interesse og stor bredde

Nærmere 200 deltakere var samlet i Gamle Festsal på UiO på “Meklingskonferansen 2020”.  Konferansen ble en solid manifestasjon av mangfoldet av meklingstyper og ga et klart signal om viktigheten av å utvikle mekling videre.
Deltakerne representerte også stor bredde  – det var omtrent lik fordeling av jurister/advokater og ingeniører – dessuten et stort antall fra aktører som håndterer konflikter innen barn-/familie-/arv og skifte.

Innledningen var ved Justiskomitéens leder, Lene Vågslid,  som poengterte viktigheten av at det er politisk støtte og oppmerksomhet rund utenrettslig konflikthåndtering.  Deretter fulgte Cathrine Murstad fra Nye Veier og Kari Stangebye Noer fra Bane Nor opp med “hvorfor mekling er viktig for oss”.   Ronny Lund fra Wiersholm og Ola Nijsa fra Wikborg gjennomgikk hva erfaringene er fra mekling så lang – hva mekling kan bidra med for partene og for samfunnet. I en lengre sesjon fulgte innlegg om arbeidsrett (Rune Lium, LO),  fast eiendom (Per Kåre Sky, NMBU), familerett (Dag Røed), erfaringer fra hvordan det er å bli meklet fra Erik Frogner (AF-gruppen) og Svein Røed (Statens Vegvesen).  Herman Bruserud fra UiO snakket om oppmannens rolle som konfliktløser.  Til slutt rundet Solfrid Mykland av med orientering om utenlandske erfaringer og forskning, Torbjørn Buer med meklingsutdannelse og sertifisering gjennom Meklingsakademiet og Morten Tveten med orientering om arbeidet i Mekling.no.
Stor takk til Camilla Bernt og Sverre Blandhol som holdt det hele sammen som fasilitatorer.

Etter konferansen var det mingling i Professorboligen og møter i Meklingsforeningen og for oppmenn.  Det satses på at konferansen blir et årlig arrangement,.

Author