En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Arv

Fordeling av arv oppleves ofte som en fremmed situasjon. Man havner i en problematikk som er ukjent mot sine kjente og nære. Forhold og nære bånd påvirkes da arv ofte utgjør store verdier. Ved konflikter om arveoppgjør, vil det være naturlig at partene fortsatt har et forhold til hverandre etter et eventuelt oppgjør. Derfor gjelder det å beholde familiefreden. Man bør sørge for at alle arvingene får sagt sitt, og at alle interesser blir hensyntatt i fordelingen. Da er det større sannsynlighet for at saken finner en løsning som alle kan leve med i ettertid.

  • Text Hover

Eksempler på når mekling kan anvendes

Motstridende forståelse av rettferdighet

Søskenflokken har delt seg i to leire som står steil mot hverandre.

Uvennskap

Fordeling av arv kan ofte resultere i konflikter. Hvordan kan du unngå konflikt og uvennskap arvinger imellom?

Usikkerhet knyttet til arveforskudd

Hva gjør man dersom en part har fått arveforskudd? Dette kan lett gi grobunn for usikkerhet og uenighet mellom arvinger.

Usikkerhet knyttet til arveforskudd

Alle ønsker en rettferdig fordeling, men gjenstander av emosjonell verdi kan ofte bli vanskelig å fordele og man risikerer at partene låser seg.