En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Familie og barn

Saker om familie, arv og skifte er godt egnet til å bli løst ved mekling. Det er ofte sterke følelser involvert og partene må i de fleste tilfeller forholde seg til hverandre i fremtiden. Selv om det ikke er en betent konflikt vil de fleste ha en sterk interesse av familiære forhold ordnes på en ryddig og rettferdig måte.

  • Text Hover

En løsning alle kan leve godt med

Ved samlivsbrudd vil partene ønske en løsning både når det gjelder økonomi og med tanke på barna. Ofte er det en sammenheng med den økonomiske avtalen og hvor barna skal bo mest.

 

Her kan en mekler hjelpe dere med å finne en skreddersydd løsning. Et slikt tilbud gis ikke ved den offentlige meklingen før separasjon.

Eksempel på når mekling kan anvendes

Samlivsbrudd

Partene ønsker ikke å være uvenner etter et samlivsbrudd, men begge ønsker en rettferdig løsning.

Økonomi

Partene har etter et samlivsbrudd gjennom mange år blandet økonomien på en slik måte at det vil være vanskelig å fastsette i retten hvem som skal ha hva.

Ved spesielle situasjoner

Partene ønsker å fravike jussen av ulike hensyn, for eksempel sykdom, men trenger hjelp til å sette opp en avtale.

Barnefordelinger

Det er fremsatt beskyldninger mot den andre part for å påvirke barnefordelingen.

Utroskap

Samlivsbrudd på grunn av utroskap.

  • Jo lengre konflikt mellom mor og far, jo vanskeligere blir det for barn. Det er skadelig for barn at ikke saker løses opp i.

    Dag Røed, Advokatfirmaet Haraldsen Bydal (DN 2014)