Nytt om mekling

Statens Vegvesen, RIF og Arkitektbedriftene er med!

Statens Vegvesen, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene er nå deltakere i Mekling.no.  Velkommen!   Dette innebærer at alle de viktigste aktørene innen bygg og anlegg har felles  “samling i bånn” for minske konfliktnivå og arbeide for bedre konflikthåndtering i bransjen.

Author