Nytt om mekling

Velkommen til Maskinentreprenørene!

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)  er nå deltaker i Meklingssenteret.  MEF vil være et viktig bidrag med sine mange medlemmer hvor behovene for utenrettslig konfliktløsning vil være stort.  Senteret jobber aktivt sammen med MEFs ledelse for å forankre og informere  medlemmene om bruk av oppmannstjenester og meklere.

Author